CEC Town Hall 18 – 20 Mai 2021 – 6:30 pm

Chak Konsèy Edikasyon Kominotè (CEC) gen tout pouvwa a yon Town Hall nan distri yo ak Chanselye a yon fwa pandan manda de ane CEC la. Sa a se yon opòtinite yo pataje enfòmasyon, tande nan enkyetid kominote yo epi reponn a kesyon yo.

Enskripsyon

Produced by LearningTimes